Materiały dla rodziców

17 maja 2021 r. na tryb nauki w formie hybrydowej (50%/50%) przechodzą uczniowie szkół ponadpodstawowych.

A od 31 maja 2021 r. wszystkie szkoły będą pracować w trybie stacjonarnym.


Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

LINIA DZIECIOM

800 080 222

Całodobowa, bezpłatna infolinia dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli.

Czujesz się przygnębiony? masz problemy w szkole lub w domu ...  zadzwoń.

Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry Fosa

„A to kiwi zdziwi kota” – pierwszy lokalny poradnik dla rodziców do pobrania  Poradnik dla rodziców


KOMUNIKATY


Nauka zdalna w szkołach przedłużona do 18 kwietnia 2021 r.


Nauka zdalna w szkołach przedłużona do 11 kwietnia 2021 r.


Nauka zdalna w szkołach przedłużona do końca lutego 2021 r.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/do-konca-lutego-dzialalnosc-szkol-i-placowek-na-dotychczasowych-zasadach


Nauka zdalna w szkołach przedłużona do 14 lutego 2021 r.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/funkcjonowanie-szkol-od-1-lutego


Nauka zdalna w szkołach przedłużona do 3 stycznia 2021 r.

https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna-w-szkolach-przedluzona-do-3-stycznia-2021-r


ZAWIESZENIE ZAJĘĆ DLA UCZNIÓW WSZYSTKICH KLAS SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH OD 9 LISTOPADA DO 29 LISTOPADA 2020 r.


KOMUNIKAT DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W SZCZEKOCINACH


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zajęcia we wszystkich klasach Liceum Ogólnokształcącego im. Romana Czerneckiego w Szczekocinach i Branżowej Szkoły I stopnia im. Romana Czerneckiego w Szczekocinach do dnia 8 listopada b.r. będą prowadzone w systemie zdalnym.

Uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia będący  młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku  świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19. 

Prosimy o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszamy-na-dwa-tygodnie-zajecia-stacjonarne

Jednocześnie informuję, że zgodnie z kalendarzem pracy Zespołu Szkół w Szczekocinach w roku szkolnym 2020/2021 dzień 2 listopada 2020 r. /poniedziałek/ jest dodatkowym dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Proszę rodziców, uczniów i pracodawców o zapoznawanie się z informacjami, które będą zamieszczane na stronie internetowej szkoły oraz profilu szkoły na Facebooku.

 

Zbigniew Bryła

Dyrektor Zespołu Szkół w Szczekocinach


KOMUNIKAT DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W SZCZEKOCINACH


Ze względu na aktualną sytuacją epidemiologiczną, która może zagrażać zdrowiu uczniów oraz w związku z potwierdzonym wynikiem na obecność Covid-19 u jednego z pracowników szkoły zawieszone zostają zajęcia lekcyjne. W dniach od 19 do 23 października b.r. wszystkie klasy będą uczyć się w systemie zdalnym.

Proszę rodziców, uczniów i pracodawców o zapoznawanie się z informacjami, które będą zamieszczane na stronie internetowej szkoły oraz profilu szkoły na Facebooku.

Zbigniew Bryła

Dyrektor Zespołu Szkół w Szczekocinach

 

WAŻNE INFORMACJE


O formach pracy, zakresie przekazywanych treści, o monitorowaniu postępów uczniów oraz sposobach weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów prosimy kontaktować się z wychowawcą klasy. Adresy e-mail poniżej:

Liceum Ogól­no­kształ­cące

Klasa 1 a LO, wych. Katarzyna Krotecka, e-mail: kroteckakatarzyna22@gmail.com

Klasa 2 a LO, wych. Artur Lisow­ski, e-mail: ako­871@wp. pl

Klasa 2 b LO, wych. Urszula Woj­cie­chow­ska, e-mail: bio­loz­ka­@o2.pl

Klasa 3 a LO, wych. Joanna Otczyk, e-mail: joan­na­ot­czy­k@wp. pl

Bran­żowa Szkoła

Klasa 1 Ba, wych. Leszek Wójcik, e-mail: matematykalw1@gmail.com

Klasa 2 Ba, wych. Renata Len­tas, e-mail: lentasr@gmail.com

Klasa 2 Bb, wych. Ewa Jędry­chow­ska, e-mail: ewa. jedry­chow­ska­@op. pl

Klasa 3 Ba, wych. Mał­go­rzata Haras, e-mail: mal­go­rza­ta­ha­ra­s@op. pl

Pobierz pliki

  • REGULAMIN FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W SZCZEKOCINACH W CZASIE PANDEMII (2021-2022).pdf
    Pobierz
  • ZAŁĄCZNIK nr 1 (2021-2022).pdf
    Pobierz
  • załącznik nr 2 (2021-2022).pdf
    Pobierz