Projekty

„Nie ma takiego wielkiego czynu, który by nie powstał z jakiegoś wielkiego marzenia”

Właśnie dzięki licznym projektom unijnym spełniamy marzenia naszej młodzieży. Realizacja projektów edukacyjnych i społecznych jest jednym z głównych priorytetów szkoły i służy wielostronnemu rozwojowi uczniów.

 

Kolejny krok w lepszą przyszłość

Kolejny krok w lepszą przyszłość

„Zagraniczna mobilność krokiem w lepszą przyszłość” to kolejny projekt realizowany przez Zespół Szkół w Szczekocinach we współpracy z zagranicą. Tym razem partnerem szkoły jest organizacja YouNet z Bolonii. Realizacja projektu przypada na okres 01.08.2017 - 31.07.2018, a działania są dofinansowane przez Unię Europejską, w 100 % ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”. Dofinansowanie projektu wynosi 269423,25 PLN.

„Zagraniczna mobilność krokiem w lepszą przyszłość” to projekt skierowany do 24 naszych uczniów, kształcących się w kierunkach: operator obrabiarek skrawających, mechanik pojazdów samochodowych i fryzjer. Uczniowie ci w marcu 2018 r. wyjadą na staże do Włoch. Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej młodych osób poprzez udział w stażach w zagranicznych przedsiębiorstwach. Ponadto projekt wpłynie na wzrost kompetencji zawodowych uczestników oraz kompetencji językowych, społecznych, osobistych i organizacyjnych. Umożliwi uczniom zdobycie doświadczenia zawodowego na konkurencyjnym rynku pracy oraz poznanie zasad funkcjonowania europejskich przedsiębiorstw. Założeniem projektu jest też podniesienie motywacji młodych osób, ich usamodzielnienie się, wzrost poczucia własnej wartości oraz poznanie innych kultur i europejskich wartości. Wszystko to ma przyczynić się do zwiększenia szans uczniów na zatrudnienie w przyszłości.

Projekt realizowany we współpracy zagranicznej przyniesie też korzyści organizacjom partnerskim, takie jak: poprawa, jakości kształcenia zawodowego, zwiększenie świadomości międzykulturowej pracowników, wzrost kompetencji kadry (językowych, organizacyjnych), wzrost prestiżu szkoły oraz partnera. Ponadto przyczyni się do ugruntowania nowych kontaktów i zdobycia nowych doświadczeń, a także do zwiększenia mobilności zawodowej.

Organizacją pobytu uczniów we Włoszech zajmie się nasz partner – firma YouNet z Bolonii. Przed wyjazdem do Włoch z każdym uczniem zostanie podpisana umowa oraz porozumienie dotyczące programu zajęć. Nabyte podczas staży kompetencje zostaną potwierdzone przez uznawane w Europie dokumenty ECVET, Europass Mobilność oraz certyfikaty krajowe wystawione przez organizację przyjmującą oraz szkołę.

Wyjazdy zostaną poprzedzone dodatkowymi zajęciami przygotowawczymi w szkole. Uczniowie odbędą zajęcia kulturowe, dzięki którym poznają realia życia we Włoszech. Podczas zajęć dowiedzą się, na jaką intensywność pracy się przygotować, jak będzie wyglądał ich rozkład dnia i program zajęć, jaki jest regulamin pobytu w akademikach. Pedagog poprowadzi dla uczniów warsztaty podnoszenia kompetencji osobistych i społecznych. Lektorzy przeprowadzą zajęcia z języka angielskiego i włoskiego. Zakupimy dla uczniów odzież roboczą wymaganą przez organizatora staży.
Udział w projekcie jest bezpłatny. Koszty utrzymania, podróż, ubezpieczenie, kieszonkowe, wycieczki do Mediolanu i Wenecji oraz przejazdy lokalne we Włoszech zostaną pokryte z budżetu projektu.


Koordynator projektu: Andrzej Sroka