Absolwenci

Szkoła jest miejscem nieustannych zmian, odchodzą i przychodzą uczniowie, nauczyciele.

Dopiero z perspektywy czasu, życiowego doświadczenia ocenić możemy, czym dla nas były te lata spędzone w szkole średniej. Po tylu latach wśród ponad sześć tysięcznej grupy absolwentów mamy profesorów, nauczycieli, lekarzy, księży, inżynierów, działaczy samorządowych, regionalistów, ludzi związanych ze światem nauki, sztuki, polityki. Pamiętamy, wspominamy, wracamy.

Historia szkoły

Szkoła średnia w Szczekocinach ma długie i bogate tradycje. Powstała u progu narodzin II Rzeczypospolitej w 1918 roku.

Przez jej mury przewinęło się ponad 6 tysięcy absolwentów. Są wśród nich ludzie związani ze światem nauki, polityki i sztuki, także lekarze, księża, inżynierowie, ludzie biznesu, ale przede wszystkim ogromna rzesza nauczycieli. Mamy również działaczy samorządowych i regionalistów. Wśród naszych absolwentów są także tacy, których wybitne osiągnięcia rozniosły się szerokim echem po kraju, a nawet świecie.

Spośród licznego grona znanych absolwentów wymienić można m.in. następujące osoby:

ks. prof. dr Marian Gosek – absolwent Prywatnego Gimnazjum Samopomocy Chłopskiej w Szczekocinach (1948 r.), wykładowca pedagogiki i homilektyki w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach.

płk Eugeniusz Marian Gradoń – absolwent Prywatnego Liceum im. Tadeusza Kościuszki Związku Samopomocy Chłopskiej w Szczekocinach (1947 r.), pułkownik Wojska Polskiego.

prof. zw. dr hab. Leon Gradoń – ukończył Liceum Ogólnokształcące w Szczekocinach w 1964 r., pracownik naukowy Politechniki Warszawskiej – Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej, laureat prestiżowej Nagrody FNP 2006 w dziedzinie nauk technicznych za opracowanie teorii powstawania i transportu mikrocząsteczek w gazach i cieczach oraz jej wykorzystania w urządzeniach technicznych i medycznych.

dr inż. Andrzej Haras – absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Szczekocinach z 1972 r., adiunkt w Katedrze Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych Politechniki Gdańskiej.

Zbigniew Koper – absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Szczekocinach (1971 r.), działacz samorządowy, patron Szkoły Podstawowej w Słupi Jędrzejowskiej.

mgr Eugeniusz Kot – absolwent Prywatnego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego Związku Samopomocy Chłopskiej w Szczekocinach (1945 r.), działacz polityczny i ekonomista, nauczyciel, w latach 1985- 89 poseł na Sejm PRL.

dr Jan Kot – absolwent LO w Szczekocinach (1963 r.), doktor nauk prawnych, notariusz- radca prawny, publicysta.

dr Karol Koziński – absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Szczekocinach z 1949r, doktor nauk ekonomicznych, pracował m.in. jako attaché handlowy w Londynie, Kolonii, Rzymie, radca w Ambasadzie PRL w Bonn, dyrektor Centrum Badania Rynków Polskiej Izby Handlu Zagranicznego.

mgr inż. Jan Kurp – absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Szczekocinach (1967 r.), prezes zarządu, dyrektor generalny Południowego Koncernu Energetycznego S.A. w Katowicach.

dr Witold Bartłomiej Lipski – absolwent Prywatnego Gimnazjum i Liceum Związku Samopomocy Chłopskiej w Szczekocinach (1945 r.), działacz państwowy, polityczny i społeczny, dziennikarz, dr nauk ekonomicznych. dr Ewa Lubaś – absolwentka Liceum Pedagogicznego w Szczekocinach (1960 r.), doktor matematyki, pracownik naukowo- dydaktyczny Instytutu Matematyki Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

prof. dr hab. Antoni Jerzy Pardała – absolwent Liceum Ogólnokształcącego (1967r.), pracownik naukowy Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie.

dr inż. Jerzy Pasierbiński - ukończył Liceum Ogólnokształcące w Szczekocinach w 1964 r., pracownik naukowy Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

dr Henryk Jan Połcik – absolwent Liceum Pedagogicznego w Szczekocinach (1958 r.), doktor nauk technicznych, pracował m.in. jako kierownik Zakładu Projektowania Systemów Odlewniczych w Instytucie Odlewnictwa w Krakowie.

prof. dr hab. Kazimierz B. Starowieyski – absolwent Prywatnego Gimnazjum Samopomocy Chłopskiej w Szczekocinach (1948 r.), pracownik naukowy Politechniki Warszawskiej, członek Rady Naukowej Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN.

prof. dr hab. Gustaw Stanisław Treliński – ukończył Liceum Pedagogiczne w Szczekocinach w 1958 r., pracownik naukowy Uniwersytetu Humanistyczno- Przyrodniczego w Kielcach.

prof. zw. dr hab. Gustaw Rakowski – absolwent Prywatnego Liceum im. Tadeusza Kościuszki Związku Samopomocy Chłopskiej w Szczekocinach (1947 r.), pracownik naukowo- dydaktyczny Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, m.in. dyrektor Instytutu Mechaniki Konstrukcji Inżynierskich.

mgr Andrzej Wierzbowski – absolwent Liceum Pedagogicznego w Szczekocinach (1951 r.) nauczyciel regionalista, publicysta, wieloletni nauczyciel w szkołach średnich w Szczekocinach, w latach 1985-86 dyrektor Zespołu Szkół w Szczekocinach.

(wybór na podstawie opracowania pana T. Stolarskiego [w:] Z bliska i daleka.
90 lat szkoły średniej w Szczekocinach, Szczekociny 2008, s.118-143)

Są to nazwiska najczęściej kojarzone z naszą szkołą, jednak lista znakomitych absolwentów jest dłuższa i pozostaje nadal otwarta...