Szkoła

Jesteśmy placówką o bogatej tradycji, nowoczesną, doskonale odnajdującą się we współczesnym świecie

Uczestniczącą w licznych projektach edukacyjnych, goszczącą w swoich progach znanych m.in. polityków, redaktorów, profesorów, literatów, księży…

Kształcimy młodzież otwartą na potrzeby drugiego człowieka, tolerancyjną, dostrzegającą dobro w świecie i potrafiącą przeciwstawiać się niesprawiedliwości.

Rada rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

  • Przewodniczący - pan Zbigniew Majkrzyk
  • Zastępca przewodniczącego
  • Sekretarz - pan Artur Gąsior
  • Członkowie - pani Sylwia Gęsikowska, pani Alicja Derek, pani Jolanta Nowakowska, pani Marta Pałęga, pani Beata Misztal, pani Anna Ciplak.