RODO

Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Sławomir Kozieł


Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, może się Pani/Pan skontaktować pisząc na adresy e-mail:

  • iod@szczekociny. pl

Pobierz pliki