Szkoła

Jesteśmy placówką o bogatej tradycji, nowoczesną, doskonale odnajdującą się we współczesnym świecie

Uczestniczącą w licznych projektach edukacyjnych, goszczącą w swoich progach znanych m.in. polityków, redaktorów, profesorów, literatów, księży…

Kształcimy młodzież otwartą na potrzeby drugiego człowieka, tolerancyjną, dostrzegającą dobro w świecie i potrafiącą przeciwstawiać się niesprawiedliwości.

Hymn

Słowa: Kazimierz Przerwa - Tetmajer

Muzyka: Stanisław Ignacy Rączka

Jak górskie orły

Jak górskie orły rwą się do lotu
Gdy poczują moc i czar swych piór
I nie lękają się wcale grzmotu
Ni ziejących ogniem chmur

Tak my młodzi pełni wiary
W siłę prawic męstwo dusz
Hej rozwijajmy swoje sztandary
Pragnąc wichrów , pragnąc burz

Polska radosna dziś naszym celem
Przez nas musi państwo trwać i żyć
Chcemy w narodzie być budzicielem
Polsce wszystkim chcemy być

W boju być jej tarczą , gromem
Nieść w pokoju pracy plon
I słońcem prawdy być jej widomym
Niech więc zabrzmi pieśń jak dzwon