Uczniowie

„Celem wykształcenia nie jest napełnienie umysłu człowieka faktami; zadaniem jest nauczyć go, jak ma używać umysłu do.. myślenia”.

Dbając o wszechstronny rozwój uczniowie podejmują działania służące pogłębianiu wiedzy, poszerzaniu horyzontów myślowych, rozwijaniu pasji i zainteresowań, kształtowanie właściwych postaw społecznych.

Pedagog

Pedagog szkolny - Mariusz Grzelka

Służę radą i pomocą uczniom, rodzicom i nauczycielom.

Gabinet Pedagoga – pokój nr 123, I piętro
tel. 609 72 40 86
e-mail: marg206@wp.pl

Jestem obecny podczas zebrań z rodzicami.

Godziny pracy:
 • poniedziałek

  8.30 - 9.30

  • 10.30 - 14.00

 • wtorek

  8.30 - 8.45

  • 9.40 - 12.30

 • środa

  8.30 - 12.00

 • czwartek

  9.00 - 11.00

piątek

8.30 - 11.00

Naszą szkołą opiekuje się Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zawierciu

ul. Parkowa 2
42-400 Zawiercie
tel./fax: 32 67 223 83
e-mail: poradniapsychped@wp.pl

Zasady, którymi się kieruję to:

 • Zasada dyskretności opieki, która wynika z prawa dziecka do godności osobistej i wynika ze szczególnej właściwości okresu dojrzewania jaką jest nadwrażliwość na naruszenie prywatności. Pedagog zawsze stara się być taktowny, unika ostentacyjnego udzielania pomocy, okazywania litości, by nie zawstydzić lub upokorzyć.
 • Zasada odpowiedzialności za pełny rozwój każdego ucznia, bo każde dziecko jest najwyższą wartością. Pedagog stara się poznać indywidualne możliwości każdego ucznia, jego warunki rodzinne, społeczne i wiedzę tę wykorzystuje organizując proces wychowania.
 • Zasada ufności opiekuńczej, która wynika z konieczności wzbudzania w uczniach przeświadczenia, że pedagog jest tą osobą, u której zawsze znajdą wsparcie i pomoc. Pedagog stara się, żeby uczniowie widzieli w nim przyjaciela, do którego mogą się zwrócić w każdej sprawie.
 • Zasada podmiotowości ucznia, która wynika z założenia, że dziecko jest podmiotem wszystkich działań. Pedagog stara się wyrabiać u uczniów poczucie odpowiedzialności za siebie i swoich kolegów.
 • Zasada bezwzględnej walki z zagrożeniami rozwoju uczniów. Rola pedagoga wymaga ogromnego wyczulenia na wszelkie nieprawidłowości, wypaczenia i deformacje zarówno w życiu szkolnym jak i najbliższym środowisku uczniów.