Absolwenci

Szkoła jest miejscem nieustannych zmian, odchodzą i przychodzą uczniowie, nauczyciele.

Dopiero z perspektywy czasu, życiowego doświadczenia ocenić możemy, czym dla nas były te lata spędzone w szkole średniej. Po tylu latach wśród ponad sześć tysięcznej grupy absolwentów mamy profesorów, nauczycieli, lekarzy, księży, inżynierów, działaczy samorządowych, regionalistów, ludzi związanych ze światem nauki, sztuki, polityki. Pamiętamy, wspominamy, wracamy.

Dzień absolwenta

W dniu inauguracji nowego roku szkolnego nasza młodzież ma okazję spotkać się ze swoimi koleżankami i kolegami, którzy ukończyli już szkołę

Te coroczne spotkania zwane „Dniem Absolwenta” to przede wszystkim okazja, aby dowiedzieć się, jak wygląda życie studenckie, które kierunki warto wybierać i na jakich uczelniach.

Absolwenci Zespołu Szkół w Szczekocinach studiują m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim, Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechnice Krakowskiej, Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytecie Śląskim, Politechnice Gliwickiej, Politechnice Świętokrzyskiej.

XIV Dzień Absolwenta, 4 września 2017r.

XX Dzień Absolwenta, 4 września 2023 r.