Uczniowie

„Celem wykształcenia nie jest napełnienie umysłu człowieka faktami; zadaniem jest nauczyć go, jak ma używać umysłu do.. myślenia”.

Dbając o wszechstronny rozwój uczniowie podejmują działania służące pogłębianiu wiedzy, poszerzaniu horyzontów myślowych, rozwijaniu pasji i zainteresowań, kształtowanie właściwych postaw społecznych.

Dodatkowe dni wolne

W tym roku szkolnym dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych są:

  • dla Liceum Ogólnokształcącego: 2.XI,  4.V,  5.V,  6.V,  4.VI,  24.VI
  • dla Branżowej Szkoły I stopnia:  2.XI,  4.V,  5.V,  6.V,  4.VI,  24.VI