Uczniowie

„Celem wykształcenia nie jest napełnienie umysłu człowieka faktami; zadaniem jest nauczyć go, jak ma używać umysłu do.. myślenia”.

Dbając o wszechstronny rozwój uczniowie podejmują działania służące pogłębianiu wiedzy, poszerzaniu horyzontów myślowych, rozwijaniu pasji i zainteresowań, kształtowanie właściwych postaw społecznych.

Dodatkowe dni wolne

W tym roku szkolnym dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych są:

  • dla Liceum Ogólnokształcącego:  13.X,  2.XI,  3.XI,  2.V,  7.V,  8.V,  9.V,  10.V,  31.V,  20.VI
  • dla Branżowej Szkoły I stopnia:    13.X,  2.XI,  3.XI,  2.V,   7.V,  8.V,  9.V,  10.V,  31.V,  20.VI