Uczniowie

„Celem wykształcenia nie jest napełnienie umysłu człowieka faktami; zadaniem jest nauczyć go, jak ma używać umysłu do.. myślenia”.

Dbając o wszechstronny rozwój uczniowie podejmują działania służące pogłębianiu wiedzy, poszerzaniu horyzontów myślowych, rozwijaniu pasji i zainteresowań, kształtowanie właściwych postaw społecznych.

Dodatkowe dni wolne

W tym roku szkolnym dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych są:

  • dla Liceum Ogólnokształcącego: 2.XI,  2.V, 6.V, 7.V, 8.V, 15.X
  • dla Branżowej Szkoły I Stopnia: 2.XI,  2.V, 6.V, 7.V, 8.V, 15.X