Rekrutacja

„Szkoła nie jest wodą stojącą. Przypomina raczej morze, które ma swoje przypływy i odpływy”.

Drogi kandydacie zapraszamy do naszej szkoły.
Szkoła w Szczekocinach to szkoła dla Ciebie!

Nabór do klas pierwszych

W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie rozpoczynający naukę w Zespole Szkół w Szczekocinach będą mogli kształcić się w:

  • Czteroletnim Liceum Ogólnokształcącym

Uczniowie rozpoczynający naukę w czteroletnim Liceum Ogólnokształcącym będą mogli realizować w zakresie rozszerzonym trzy przedmioty wybrane spośród: matematyki lub języka polskiego, języka angielskiego i geografii. Umożliwi im to podjęcie studiów na kierunkach humanistycznych, ścisłych i przyrodniczych. W oddziałach LO będzie obowiązek nauki dwóch języków obcych: języka angielskiego i języka niemieckiego.


  • KLASA 1 LO
  • — matematyka lub język polski (do wyboru przez ucznia)
  • — język angielski (wszyscy uczniowie)
  • — geografia (wszyscy uczniowie)

W ramach zajęć pozalekcyjnych uczniowie będą mieć możliwość rozwijania zainteresowań i poszerzania wiedzy z innych przedmiotów.


Branżowej Szkole I stopnia


Uczniowie kształcący się w Branżowej Szkole I stopnia, w oddziale wielozawodowym, przedmiotów ogólnokształcących uczyć się będą w szkole, praktycznej nauki zawodu u pracodawców, a teoretyczne przedmioty zawodowe realizowane będą w każdej klasie na czterotygodniowych kursach w ośrodkach szkolenia zawodowego. Ponadto będą mieć możliwość wyjazdu na miesięczną nieodpłatną zagraniczną praktykę w ramach programu Erasmus+.


W Branżowej Szkole I stopnia będzie obowiązek nauki biologii i geografii.


Absolwenci Szkoły Branżowej I stopnia będą mogli kontynuować naukę w Szkole Branżowej II stopnia, po skończeniu której uzyskają tytuł technika i będą mogli podjąć naukę na wyższych uczelniach.

Pobierz pliki