Projekty

„Nie ma takiego wielkiego czynu, który by nie powstał z jakiegoś wielkiego marzenia”

Właśnie dzięki licznym projektom unijnym spełniamy marzenia naszej młodzieży. Realizacja projektów edukacyjnych i społecznych jest jednym z głównych priorytetów szkoły i służy wielostronnemu rozwojowi uczniów.

 

Comenius

Program COMENIUS to międzynarodowy program skierowany do uczniów szkół, nauczycieli, stowarzyszeń i organizacji, jednym słowem każdej instytucji związanej z oświatą.

Celem akcji Comenius Partnerskie Projekty Szkół było wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej, a także poprawa pod względem jakościowym i ilościowym partnerstw między szkołami oraz mobilności, w której uczestniczyli uczniowie i kadra nauczycielska z różnych państw członkowskich. Partnerstwa w ramach akcji Partnerskie Projekty Szkół dawały możliwość wzajemnego uczenia się, wymiany najlepszych praktyk oraz rozwijania struktur współpracy międzynarodowej.

W Partnerskich Projektach Szkół mogły brać udział szkoły i przedszkola w ramach projektów dwustronnych i wielostronnych.

Projekty wielostronne  to projekty realizowane przez grupy partnerskie składające się z minimum trzech szkół/przedszkoli z trzech różnych krajów uprawnionych do uczestnictwa w programie. Mogących koncentrować się wokół zadań wykonywanych przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli lub wymiany doświadczeń i działań nauczycieli związanych z dydaktyką, profilaktyką, wychowaniem, zarządzaniem placówką.

Tematyka projektów Comenius Partnerskie Projekty Szkół mogła dotyczyć dowolnego tematu związanego z edukacją szkolną.

Nasza szkoła uczestniczyła w dwóch edycjach. W pierwszej edycji realizowaliśmy projekt wraz ze szkołami z Niemiec, Finlandii, Rumunii, Łotwy, Turcji oraz gościnnie Rosji. W drugiej edycji naszymi partnerami były szkoły z Niemiec, Francji, Włoch, Węgier, Turcji.

 

Koordynatorzy projektu