Absolwenci

Szkoła jest miejscem nieustannych zmian, odchodzą i przychodzą uczniowie, nauczyciele.

Dopiero z perspektywy czasu, życiowego doświadczenia ocenić możemy, czym dla nas były te lata spędzone w szkole średniej. Po tylu latach wśród ponad sześć tysięcznej grupy absolwentów mamy profesorów, nauczycieli, lekarzy, księży, inżynierów, działaczy samorządowych, regionalistów, ludzi związanych ze światem nauki, sztuki, polityki. Pamiętamy, wspominamy, wracamy.

Zjazdy

W 1978 roku powstała idea zorganizowania I Ogólnoszkolnego Zjazdu Absolwentów Szkoły Średniej w Szczekocinach.

Od tego czasu zorganizowano pięć zjazdów:

  • I Ogólnoszkolny Zjazd Absolwentów - 3-4 czerwca 1978 r.
  • II Ogólnoszkolny Zjazd Absolwentów 6-7 czerwca 1998 r. (w 80-lecie powstania Szkoły Średniej w Szczekocinach)
  • III Ogólnoszkolny Zjazd Absolwentów - 14-15 czerwca 2003 r.
  • IV Ogólnoszkolny Zjazd Absolwentów - 7-8 czerwca 2008 r.
  • V Ogólnoszkolny Zjazd Absolwentów - 7-8 czerwca 2013 r. ( w 95-lecie powstania Szkoły Średniej w Szczekocinach)
  • VI Ogólnoszkolny Zjazd Absolwentów - 9 czerwca 2018 r. (w 100-lecie powstania Szkoły Średniej w Szczekocinach)
  • VII Ogólnoszkolny Zjazd Absolwentów - 3 czerwca 2023 r. (w 105-lecie powstania Szkoły Średniej w Szczekocinach)

Inicjatorem wszystkich zjazdów i przewodniczącym komitetów organizacyjnych był pan Tadeusz Stolarski, absolwent Liceum Pedagogicznego w Szczekocinach (1958 r.), wieloletni nauczyciel i dyrektor Liceum Ogólnokształcącego we Włoszczowie, obecnie przewodniczący Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Szkoły Średniej w Szczekocinach.

Zachęcamy do zapoznania się z dziejami naszej szkoły i historią zjazdów absolwentów – pomocne w tym będą publikacje, które były wydawane z okazji II, III, IV i V Zjazdu Absolwentów. Znajdują się w nich rozdziały poświęcone historii szkoły średniej w Szczekocinach, prezentacja sylwetek dyrektorów, nauczycieli, słynnych absolwentów, wspomnienia absolwentów, ich twórczość literacka oraz informacje o życiu szkoły w latach jubileuszowych. Szczególne miejsce zajmują w tych książkach indeksy osób: dyrektorów, nauczycieli, pracowników obsługi oraz absolwentów wszystkich typów szkół – od 1947 r.W czerwcu b.r. świętowaliśmy jubileusz 105-lecia naszej szkoły. Był to czas wyjątkowy i niezapomniany.


Obchody rozpoczęła msza św. w kościele p. w. św. Bartłomieja, a następnie przemarsz do aktualnej siedziby szkoły, czyli na ulicę Spacerową 12. A tu, na pięknie przystrojonej hali sportowej naszej szkoły, wysłuchaliśmy przemówień okolicznościowych, wysłuchaliśmy koncertu muzycznego „Muzyczna podróż” w wykonaniu młodzieży Zespołu Szkół oraz absolwentów.


Jednak tak naprawdę najważniejszym punktem tych obchodów były nasze spotkania. Dla niektórych z nas pierwsze od matury. Wspomnieniom nie było końca. Uroczystości zakończył bal absolwentów.


Do zobaczenia już wkrótce: )