Projekty

„Nie ma takiego wielkiego czynu, który by nie powstał z jakiegoś wielkiego marzenia”

Właśnie dzięki licznym projektom unijnym spełniamy marzenia naszej młodzieży. Realizacja projektów edukacyjnych i społecznych jest jednym z głównych priorytetów szkoły i służy wielostronnemu rozwojowi uczniów.

 

Erasmus +

Rok 2023


Zespół Szkół w Szczekocinach w okresie od 01.06.2023 do 31.08.2024 realizuje kolejny projekt finansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.


Dofinansowanie wynosi 60 093,00 EUR.


W ramach projektu 17 naszych uczniów kształcących się w zawodach: kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, elektryk, rolnik, cukiernik wyjedzie na czterotygodniowe staże do greckich przedsiębiorstw. Miejscem odbywania stażu jest greckie Tolo na półwyspie Peloponez.


Rok 2016

Rozpoczynamy przygodę z Programem Erasmus+

Zespół Szkół w Szczekocinach od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r. realizował projekt pn. „Zagraniczny staż — lepsza przyszłość”, przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+. Dofinansowanie wyniosło 57 858,00 euro.

Celem projektu było podniesienie poziomu aktywności zawodowej młodych osób. Poprzez udział w zagranicznych stażach nasi uczniowie podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe oraz zdobyli doświadczenie tak cenne na rynku pracy. Była to także doskonała okazja do przełamania bariery językowej oraz polepszenia tym samym swoich kompetencji, szczególnie w zakresie języka branżowego. Staż pozwolił na usamodzielnienie się młodzieży, a także rozwinięcie umiejętności adaptacji i pracy w zespole. Uczestnicy otworzyli się na świat oraz zwiększyli swoją integrację międzykulturową.

Realizacja projektu „Zagraniczny staż — lepsza przyszłość”, przyniosła korzyści nie tylko dla uczniów, ale i dla szkoły oraz organizacji partnerskiej, jaką była firma Vitalis GmbH ze Schkeuditz w Niemczech. Kadra biorąca w nim udział podniosła swoje kompetencje językowe oraz organizacyjne. Współpraca międzynarodowa pozwoliła na wzrost prestiżu szkoły i organizacji partnerskiej. Dzięki realizacji projektu zdobyliśmy nowe doświadczenia, które wykorzystamy w poprawie, jakości kształcenia zawodowego.

Projektem została objęta grupa 24 osób z Zespołu Szkół w Szczekocinach uczących się w specjalnościach: operator obrabiarek skrawających, mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, sprzedawca, kucharz. Podczas wyjazdu uczniom została zapewniona opieka dwóch nauczycieli. Każdy uczestnik stażu otrzymał dokumenty: Europas-Mobility, ECVET, certyfikaty uczestnictwa od organizacji przyjmującej oraz certyfikaty podpisane przez mentora/opiekuna stażu z indywidualną opinią o praktykancie. Są one potwierdzeniem umiejętności i wiedzy uzyskanych podczas wyjazdu. Ma to ważne znaczenie w ich przyszłej karierze zawodowej, ponieważ pracodawcy poszukują pracowników młodych, ale jednocześnie posiadających już doświadczenie w danym zawodzie.

Uczestnicy mieli zagwarantowany transport, nocleg, wyżywienie, ubezpieczenie, kieszonkowe a także atrakcje w czasie wolnym. Przed wyjazdem na staż zostało zapewnione im wsparcie pedagogiczne, językowe oraz kulturowe. Udział w projekcie był bezpłatny.

 

 

Koordynator projektu: Andrzej Sroka

Pobierz pliki