Projekty

„Nie ma takiego wielkiego czynu, który by nie powstał z jakiegoś wielkiego marzenia”

Właśnie dzięki licznym projektom unijnym spełniamy marzenia naszej młodzieży. Realizacja projektów edukacyjnych i społecznych jest jednym z głównych priorytetów szkoły i służy wielostronnemu rozwojowi uczniów.

 

Moja firma

Moja firma w mojej gminie, to projekt finansowany w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Został on stworzony przez Fundację Viribus Unitis i obejmował swoim zasięgiem teren 5 województw: śląskiego, małopolskiego, opolskiego, dolnośląskiego i świętokrzyskiego. Projekt skierowany był do uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych i miał na celu rozwijanie kompetencji w zakresie przedsiębiorczości oraz technologii informatyczno-komunikacyjnych. Działania w ramach projektu obejmowały: udział nauczyciela wraz z 2 uczniami (liderami) w dwóch tradycyjnych szkoleniach, przeprowadzenie przez nauczyciela wraz z liderami szkolenia dla pozostałych uczestników (w wymiarze 12 godzin), realizację szkoleń e-learningowych przez grupę 25-30 uczniów przy użyciu witryny internetowej www.mojafirmawmojejgminie.pl, wspólne rozwiązywanie trzech zadań problemowych oraz organizację w swojej szkole imprezy podsumowującej projekt, zatytułowanej „Dni Przedsiębiorczości”.

Uczestnictwo w projekcie dało naszej młodzieży możliwość integracji z kolegami z innych klas, innych szkół poprzez wspólne działanie oraz nabycie umiejętności  pokonywania w przyszłości barier związanych z projektowaniem, zakładaniem i kontynuowaniem własnej działalności gospodarczej w rodzimej gminie.

 

Koordynator projektu