Uczniowie

„Celem wykształcenia nie jest napełnienie umysłu człowieka faktami; zadaniem jest nauczyć go, jak ma używać umysłu do.. myślenia”.

Dbając o wszechstronny rozwój uczniowie podejmują działania służące pogłębianiu wiedzy, poszerzaniu horyzontów myślowych, rozwijaniu pasji i zainteresowań, kształtowanie właściwych postaw społecznych.

Klub Europejski

Klub Europejski przy Zespole Szkół w Szczekocinach został założony we wrześniu 1997 r.  Założycielem i opiekunem Klubu Europejskiego jest mgr Zbigniew Bryła.

Działania Klubu podejmowane w szkole i poza nią są skierowane do wszystkich nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół w Szczekocinach. W szeregu działań uczestniczą także osoby spoza Naszego miasta.

Celem działalności Klubu jest:

  • przybliżanie informacji związanych z integracją europejską
  • organizowanie różnorakich form aktywności
  • poszerzenie wiedzy o problemach Polski, Europy oraz świata
  • realizacja projektów edukacyjnych
  • udział w konferencjach, debatach i konkursach
  • współpraca z innymi szkołami, organizacjami i instytucjami
  • promocja szkoły i miasta.

Władze Klubu Europejskiego

  • Przewodnicząca - Piotr Kotwicki kl. II a LO
  • Zastępca przewodniczącego - Zofia Wyrzycka kl. II a LO
  • Członkowie - Barbara Matulka kl. I b LO, Jakub Dudek kl. II a LO, Natalia Pielgrzym kl. II a LO

Sesje dyskusyjne

Jedną z najważniejszych form działalności Klubu Europejskiego jest organizowanie sesji dyskusyjnych. Spotkania te są dla młodzieży licealnej sposobem na poszerzenie swojej wiedzy o problemach współczesnej Europy a także doskonałą okazją kształcenia umiejętności dialogu oraz dyskusji.

Dotychczas zorganizowano XXIII następujące sesje:

grudzień 1998 roku

„Polska i Polacy w zjednoczonej Europie - szanse i zagrożenia”

kwiecień 1999 roku

„Żydzi – swoi czy obcy?”

grudzień 1999 roku

„Koniec tysiąclecia, początek tysiąclecia – oceny, obawy, nadzieje”

grudzień 2000 roku

„Współczesna Polska i jej sąsiedzi”

kwiecień 2001 roku

„Jaka jest współczesna młodzież?”

listopad 2001 roku

„Świat po 11 września 2001r.” z udziałem dr Krzysztofa Szczerskiego z UJ

czerwiec 2002 rok

„Polska wobec integrującej się Europy” z udziałem dyr. Agnieszki Drop z Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP

listopad 2002 roku

„Europa dziś i jutro” z udziałem min. Jana Kułakowskiego

marzec 2003 roku

„Wspólnie o Europie” z udziałem byłego premiera Tadeusza Mazowieckiego

listopad 2003 roku

„Polska w Europie na przestrzeni wieków” z udziałem bp Tadeusza Pieronka

kwiecień 2004 roku

„Piętnaście lat polskiej demokracji” z udziałem premiera Jerzego Buzka

październik 2004 roku

„Pytania o USA” z udziałem red. Andrzeja Jonasa i amerykańskiego konsula Dennego Meridetha

listopad 2005 roku

„Jan Paweł II w pamięci Polaków” z udziałem ks. Adama Bonieckiego

październik 2006 roku

„Zrozumieć islam” z udziałem red. Adama Szostkiewicza

październik 2007 roku

„Rozmowy o Europie” z udziałem red. Krzysztofa Mroziewicza i min. Krzysztofa Szczerskiego (UKIE)

listopad 2008 roku

„Oświata w Polsce – oczekiwania a rzeczywistość” z udziałem min. Krystyny Szumilas (MEN) i poseł Izabeli Leszczyny

kwiecień 2009 roku

„Wokół praw i wolności człowieka” z udziałem prof. dr hab. Andrzej Zoll (UJ)

listopad 2009 roku

„Droga do wolności – wokół 20-rocznicy obalenia Muru Berlińskiego” z udziałem Konsula Generalnego RFN w Polsce dr Heinza Petersa

czerwiec 2010 roku

„Rozmowy o Ameryce” z udziałem amerykańskiego konsula Aarona Davieta

październik 2010 roku

„Rozmowy o Solidarności” z udziałem prof. dr hab. Jadwigi Staniszkis (UW)

grudzień 2011 roku

„Stan wojenny 1981 r. – fakty, oceny, wspomnienia” z udziałem księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego

październik 2012 roku

„Amerykańskie wybory 2012 r.” z udziałem amerykańskiego konsula Newtona Gaskilla