Szkoła

Jesteśmy placówką o bogatej tradycji, nowoczesną, doskonale odnajdującą się we współczesnym świecie

Uczestniczącą w licznych projektach edukacyjnych, goszczącą w swoich progach znanych m.in. polityków, redaktorów, profesorów, literatów, księży…

Kształcimy młodzież otwartą na potrzeby drugiego człowieka, tolerancyjną, dostrzegającą dobro w świecie i potrafiącą przeciwstawiać się niesprawiedliwości.

Klasy

Wychowawstwa klas w roku szkolnym 2023/2024

  • 1a LO - wychowawca - mgr Renata Lentas
  • 1b LO - wychowawca - mgr Urszula Wojciechowska
  • 2a LO - wychowawca - mgr Anna Wieczorek
  • 3a LO - wychowawca - mgr Mirosław Skrzypczyk
  • 4a LO - wychowawca - mgr Katarzyna Krotecka
  • 1 BS - wychowawca -  śp. mgr Artur Lisowski / mgr Mariusz Grzelka
  • 2 BS - wychowawca - mgr Małgorzata Haras
  • 3 BS - wychowawca - mgr Małgorzata Nowak

Spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2023/2024

14.09.2023

Pierwsze spotkanie dyrekcji z rodzicami w nowym roku szkolnym.

23.11.2023

Spotkanie informacyjne z wychowawcami klas.

04.01.2024

Spotkanie informacyjne. Informacja o ocenach i frekwencji.

15.02.2024

Spotkanie informacyjne. Informacja o wynikach semestralnych.

04.04.2024

Spotkanie informacyjne z rodzicami uczniów klasy czwartej maturalnej.

23.05.2024

Spotkanie informacyjne. Informacja o ocenach i frekwencji.