Szkoła

Jesteśmy placówką o bogatej tradycji, nowoczesną, doskonale odnajdującą się we współczesnym świecie

Uczestniczącą w licznych projektach edukacyjnych, goszczącą w swoich progach znanych m.in. polityków, redaktorów, profesorów, literatów, księży…

Kształcimy młodzież otwartą na potrzeby drugiego człowieka, tolerancyjną, dostrzegającą dobro w świecie i potrafiącą przeciwstawiać się niesprawiedliwości.

Klasy

Wychowawstwa klas w roku szkolnym 2021/2022

  • 1a LO - wychowawca - mgr Mirosław Skrzypczyk
  • 2a LO - wychowawca - mgr Katarzyna Krotecka
  • 3a LO - wychowawca - mgr Artur Lisowski
  • 3b LO - wychowawca - mgr Urszula Wojciechowska
  • 1 Ba - wychowawca - mgr Małgorzata Nowak
  • 2 Ba - wychowawca - mgr Leszek Wójcik
  • 3 Ba - wychowawca - mgr Renata Lentas
  • 3 Bb - wychowawca - mgr Małgorzata Haras

Spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022

14.09.2021

Pierwsze spotkanie dyrekcji z rodzicami w nowym roku szkolnym

xx.11.2021

Spotkanie informacyjne. Informacja o ocenach i frekwencji.

xx.01.2022

Spotkanie informacyjne. Informacja o wynikach semestralnych.

xx.03.2022

Spotkanie informacyjne z rodzicami uczniów klasy trzeciej maturalnej.

xx.05.2022

Spotkanie informacyjne. Informacja o ocenach i frekwencji.