Webinarium

28.04.2020

Jak podaje ONZ, z powodu pan­de­mii koro­na­wi­rusa, w zale­d­wie kilka tygo­dni zamknięto szkoły w 191 kra­jach, a w domach zostało ponad pół­tora miliarda uczniów i stu­den­tów. Czy kry­zys na zawsze zmieni edu­ka­cję? Jeżeli tak, to w jaki spo­sób? Jaka będzie rola mło­dych ludzi w nad­cho­dzą­cych zmia­nach?


Odpowiedzi na powyższe pytania poznasz na dzisiejszym webinarium „Czy koronawirus uśmiercił dotychczasową szkołę?”  Początek 17.00. Zapraszamy na pierwsze webinarium Fundacji EFC z udziałem naukowców, nauczycieli i młodzieży.

Kategorie