Program Upowszechniania Strzelectwa 

26.05.2024

Edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z broni palnej.


W ramach Programu Upowszechniania Strzelectwa pod okiem instruktora przeprowadzone zostały zajęcia praktyczne dla uczniów naszej szkoły. W zajęciach udział wzięli licealiści (klasa 3LO) oraz uczniowie Branżowej Szkoły (klasa 2BS i 3BS). Program ten jest systemowym rozwiązaniem Ministerstwa Sportu i Rekreacji, którego głównym celem jest upowszechnianie aktywności fizycznej wśród młodzieży poprzez umożliwienie udziału w strzeleckich zajęciach sportowych, które realizowane są na terenie szkoły.


Główne cele programu to: popularyzacja strzelectwa wśród młodzieży, zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowych dla młodzieży, upowszechnianie postaw proobronnych wśród młodzieży, stworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych.


Program umożliwia symulowanie różnych sytuacji, od zwykłego strzelania tarczowego poprzez cele ruchowe, po złożone tory strzelectwa dynamicznego IPSC.

Trzeba dodać, że nasi uczniowie prezentowali dobry poziom strzelecki.

Kategorie