Podsumowanie III Forum "Szczekociny. Poruszona edukacja"

14.02.2022

W numerze lutowym „Echa Szczekocin” ukazał się dodatek prezentujący podsumowanie trzeciego forum „Szczekociny. Poruszona edukacja”, które odbyło się 9 października 2021 roku w Zespole Szkół w Szczekocinach. Podsumowanie składa się z dwóch głównych części. Pierwsza z nich zawiera rozpoznania, wnioski i głosy, jakie pojawiły się podczas dyskusji w ramach Otwartej Przestrzeni Rozmowy o Edukacji. Druga część gromadzi dobre praktyki, metody, pomysły, działania, które są realizowane przez instytucje i szkoły znajdujące się na terenie Gminy Szczekociny. Były one prezentowane podczas forum na stanowiskach poszczególnych podmiotów, a teraz ujęte w formie pisemnej mają służyć jako zbiór inspiracji, pomysłów i konkretnych rozwiązań edukacyjnych.


Zachęcamy do zapoznania się z podsumowaniem.

Kategorie