Zdalne nauczanie

Materiały dla Uczniów

Komunikaty

Nauka zdalna w szkołach przedłużona do

14 maja 2021 r.

 

 


Formy kontaktu rodzic - nauczyciel / wychowawca oraz nauczyciel / wychowawca - rodzic


Liceum Ogól­no­kształ­cące

Klasa 1 a LO, wych. Katarzyna Krotecka, e-mail: kroteckakatarzyna22@gmail.com

Klasa 2 a LO, wych. Artur Lisow­ski, e-mail: ako­871@wp. pl

Klasa 2 b LO, wych. Urszula Woj­cie­chow­ska, e-mail: bio­loz­ka­@o2.pl

Klasa 3 a LO, wych. Joanna Otczyk, e-mail: joan­na­ot­czy­k@wp. pl

 

Branżowa Szkoła

Klasa 1 Ba, wych. Leszek Wójcik, e-mail:

Klasa 2 Ba, wych. Renata Len­tas, e-mail: lentasr@gmail.com

Klasa 2 Bb, wych. Ewa Jędry­chow­ska, e-mail: ewa. jedry­chow­ska­@op. pl

Klasa 3Ba, wych. Mał­go­rzata Haras, e-mail: mal­go­rza­ta­ha­ra­s@op. pl