Aktywna Tablica

20.02.2021

Szkoła nasza bierze udział w rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.    Edycja 2020-2024  projektu  po raz pierwszy skierowana jest również do szkół ponadpodstawowych. Wymaganiem dla szkoły przystępującej do programu było posiadanie dostępu do Internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s.


Cel projektu

Umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkołę zgodnie z jej zdefiniowanymi potrzebami, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.


Zasadniczym zadaniem współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym. Rozwój kompetencji uczniów w tym zakresie powinien dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole.


W ramach programu „Aktywna tablica”. przeprowadzona została 17 lutego b.r. lekcja otwarta z chemii. Uczniowie klasy 1a LO poznali budowę, nazewnictwo i podział kwasów. Gośćmi na lekcji byli nauczyciele szkół uczestniczących w programie.

Kategorie